Telefon: +90 (212) 438 06 27pbx Email: info@turkuazist.com

Acil Eylem Planı

acileylemplanı6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 11. ve 12. maddesinde binaların yangından korunmasına yönetmeliğinde;

İşveren; Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Ayrıca acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm, kontrol ve değerlendirmelerin yapılması, acil durum planlarını hazırlanması ve acil durum projesi ile yangın kaçış projelerinin hazırlanma zorunluluğu bu kanunla tekrar vurgulanmıştır.

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışan görevlendirilmeli, gerekli araç ve gereçleri sağlayarak eğitim sağlamaktadır.

İşletme genelinde çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için önceden gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Turkuaz İstanbul OSGB bünyesindeki yangın ve sivil savunma uzmanı personeliyle işletmelerin acil durumlarına yönelik gerekli olacak tüm tedbirleri ve ihtiyaçları belirleyerek, acil durum ekiplerini oluşturduktan sonra bu ekiplerin gerekli eğitimlerini vermektedir. İşyerlerinde acil durum kaçış planları ve yangın planları belirlemek suretiyle işyerinin acil durumlara karşı hareket tarzını ve gerekli makine ekipmanın işletmelerde hazır olmasını sağlamaktadır.

Acil Durum Yönetimi Kapsamında Verilen Eğitimler

  • Temel Acil Durum Dğitimleri
  • İleri Düzey Acil Durum Dğitimleri
  • Yangın ve Yangından Korunma İlkeleri
  • Koruma ve Kurtarma Senaryoları
  • Acil Durum ve Yangın Tahliye Tatbikatları
  • Genel İlkyardım Eğitimleri
  • Çevresel Felaketlere Yönelik Acil Durum Tedbirleri
  • Tahliye Senaryolarına Hazırlık Eğitimleri
  • Depreme Hazırlıklı olma