Telefon: +90 (212) 438 06 27pbx Email: info@turkuazist.com

İş Güvenliği Hizmetleri

isg

 

İş güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak verdiğimiz hizmetler ile işyerleriniz şimdi çalışanlarınız için çok daha güvenli. İş güvenliği hizmetlerimiz;

• Acil durum eylem planı hazırlamak
• Risk değerlendirmesi yapmak
• Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler vermek
• İş sağlığı ve güvenliği kurullarına katılmak
• Yıllık çalışma planı hazırlamak
• Eğitim planı hazırlamak
• Sağlık ve güvenlik planı hazırlamak
• Çalışma talimatları hazırlamak
• İç yönetmelik hazırlamak
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak