Telefon: +90 (212) 438 06 27pbx Email: info@turkuazist.com

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

işyeri-hekim
6331 sayılı yasanın uygulamaya geçmesi ile, işyeri sağlık risklerinin tespiti, takibi ve çözümlenmesi, işyeri hekimliğinde profosyonelliği ön plana çıkarmaktadır. Bir işyerinde çalışmaya başlayacak personelin işe uygunluk muayenesini yapmak, periyodik muayenelerini düzenli yapmak, meslek hastalığı veya işe bağlı hastalıkları yakından takip ederek önlem almak, yüksekte çalışma, vardiyalı çalışma ve bunun gibi özellik arzeden işlere uygun muayeneleri yapmak profosyonel işyeri hekimliği bilgi ve deneyimi gerektirmektedir. Yıllarca ağır sanayide işyeri hekimliği yapmış deneyimli hekimlerimiz bilgi ve deneyimlerini sahaya yansıtmak için Yardım Osgb çatısı altında birleşmişlerdir.

• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek