Telefon: +90 (212) 438 06 27pbx Email: info@turkuazist.com

İşyeri Sağlık Personeli

hemşireYine İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ’nun 6. Maddesine baktığımızda İşveren; İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdamında olduğu gibi 30.12.2012 tarihi itibariyle 50 ve üzeri çalışanı olması durumunda sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu olan işletmeler için geçerli değildir. Bu durumda işletmelerde çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfına göre sağlık personelinin çalışma süresi belirlenecektir. Bu konudaki yükümlülüğünüzü de diğer iş güvenliği profesyonellerin de olduğu gibi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirebileceği ifade edilmektedir.

İşyeri Hekimiyle beraber hareket edecek olan sağlık personeli; işletmenizin ve çalışanlarınızın sağlık gözetimi ve sağlık açısından gerekli tedbir ve kontrollerin yapılması, araç ve gereçlerin hazır bulundurulması, işyerinizin hijyen ve meslek hastalıklarını tetikleyecek durumların araştırılmasında etkin rol oynayacaktır.

Turkuaz İstanbul OSGB, firmaların talepleri doğrultusunda, İş sağlığı uygulamaları ve sağlık personelinin çalışma koşullarını hazırlayarak, ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere ‘sağlık personeli’ sözleşmelerini yaparak sizleri bu önemli konuda yasal süreçlerinizi işletip iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğüne resmi bildirimlerinizi yapmaktadır.