Telefon: +90 (212) 438 06 27pbx Email: info@turkuazist.com

Gürültü Ölçümü

 

gürültü-ölçümüGürültü Ölçümü Nedir?

Gürültü insan yaşamını çok ciddi etkileyen bir faktördür. Yüksek derecede gürültüye maruz kalanların işitme problemi yaşadığı ve bunun sağırlığa kadar gittiği bilinmektedir. O yüzden gürültü ölçümleri son derece önemli bir konudur. Gürültü ölçümü bulunulan ortamda gürültü birimi olan desibel olarak gürültü düzeyinin ölçülme işlemine verilen isimdir. Gürültü ölçümlerinin temel amaçları şunlardır:

Yasalara uyum, bulunulan ortamdaki gürültü yoğunluğunu ölçme ve haritasını çıkarma. gürültü konusunda araştırma yapma, doğrulama çalışmaları, bulunulan ortamda gürültüye maruz kalan kişi sayısını ve gürültünün sonuçlarını belirleme ve inceleme buna bağlı olarak değerlendirme yapma, gürültüden dolayı alınan bir şikâyet var ise bunu değerlendirecek çalışmalar yapma, çevresel etki değerlendirme (ÇED) için gerekli analizi yapmak gibi gürültü ölçümü amaçları vardır.

Gürültü ölçümleri yapılması için uygulanan yöntemler ise şu şekildedir: Öncelikle gürültü ölçümleri, ses ölçerler (sonometre), sürekli ölçüm/izleme sistemleri, dozimetreler ile gerçekleşir. En çok kullanılan ses ölçüm cihazı genelde sonometredir.

Ölçüm yapılmadan dış faktörler ve buna bağlı gürültü ölçümünü etkileyecek faktörler göz önüne alınmalıdır. Örnek vermek gerekirse, yağmur, rüzgâr gibi şartlar ya da dış ortamdan gelen yüksek sesli müzik vb. durumlar gürültü ölçümlerinde sağlıklı sonuçlar ölçülmesini etkiler. Bunlarda desibel olarak uzmanların bildiği değerler vardır. Bu değerlerin aşıldığı saptandığında gürültü ölçümlerinin bulunulan ortamda yeniden yapılması gerekmektedir.  Ölçüm yapıldığı gün rüzgâr yönünde ölçüm yapılmalıdır ve ayrıca olabildiğince dingin hava koşullarında ölçümler yapıldığında sağlıklı sonuçlar alınacaktır. Ölçüm yaptıran firmaların tüm bunlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Gürültü ölçümü öncesinde ilk yapılan çalışma yani ilk adım gürültünün hangi sıklıkla, ne zaman ve hangi amaçla değerlendirileceğine dair bir planlama yapılması gerektiğidir. Doğru bir planlama doğru gürültü ölçüm sonuçları alınmasını sağlayacaktır.

İnsan kulağı 20-20000 Hz ya da 0-140 db. arasındaki sesleri duyabilmekte bu seviyenin altında ve üstünde yer alanları duyamamaktadır. Gürültü ölçüm cihazı ile gürültü ölçümleri yapılırken bulunulan ortamda yer alan cihazların aynı anda çalışma sırasında ortaya çıkan seviye ölçülmektedir.

Eğer gürültü ölçümü sonucunda gürültü seviyesi belirlenen düzeyin üstünde çıkarsa, o zaman gürültü seviyesini düşürmek için filtreleme vb çalışmaların yapılması gürültü ölçümü çalışmaların kapsamında yapılan işlemlerdir.

Gürültü Ölçümü Hakkında

Gürültü ölçümü insan sağlığını zararlı durumlardan korumak için yapılır. Gürültü insanı rahatsız eder. Anlamsız seslere hoşa gitmeyen durumlara yol açmasını sağlar. Çok karşılaşılan çevre kirliliğinden biridir. Gürültünün insanları olumsuz etkilediği bir gerçektir. Sağlığı bozduğu ve psikolojiyi negatif yönde etkilediği yönünde birçok araştırma yapılmıştır. Ayrıca insanı fizyolojik olarak yıpratır ve performans düşüklüğüne neden olur. Gürültünün devam ettiği sürece insan sağlığının bozulması ile psikolojik etmenler kalıcı bir şekle bürünür ve olumsuz sonuçlara yol açar.

Gürültü ölçümü gürültünün insan sağlığına olumsuz etki etmemesi için yapılmalıdır. Bu yüzden çevresel gürültünün değerlendirilmesi gerekir. ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Çevre Kanunu çerçevesinde bazı lisans ve izin belgeleri de bir yönetmelikte belirtilmiştir. Bunun işletmelerin gürültü ölçümlerini yaptırması gerekir. Çevre ve gürültüsü hakkında her şey için uzaman ve titizlikle çalışan bir firmadan yardım alarak deneyler ve ölçümler yapılmalıdır. Ölçümler çevre bilincine sahip olan merkezlerde yapılmalıdır. Teknolojik aletler ile yapılan ölçümlerde her zaman daha iyiye ulaşabilmek için teknoloji sürekli yakından takip edilmelidir. Verilen hizmetlerde müşteri memnuniyeti ön planda tutulmalıdır ve hizmet kalitesinden ödün verilmemelidir. Personel uzman olmalı ve dünya standartlarında hizmet vermelidir. Ayrıca tüm standartlara uygun cihaz ve yöntemler kullanılmalıdır. Gürültü ölçümleri insan sağlığı söz konusu olduğu için önemlidir.

Gürültü ölçümü belli amaçlar için yapılır. İlk amaç insan sağlığını olumsuz etkilemeden iş görmektir. Ayrıca çevreden gelen şikayetleri en aza indirmek, yasalara uygun davranabilmek ve denetlemelerde bir sorun çıkmaması da amaçlardan bazılarıdır. Çalışılan kaynaklardan biri arttırılır ise ya da azaltılır ise ölçümün tekrar edilmesi gerekir. Duvar veya cam gibi herhangi bir yapı eklenmesi ya da yok edilmesi durumunda da ölçümler tekrar edilmelidir. Ölçümler ses ölçer denilen cihazlar ile yapılır. Dozimetre ve sonometre bunlardandır. Ses ölçümü yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar tehlike oluşturabilirler. Tehlikeli durumlara yol açmamak için personeli cihazları kurcalamamaları hakkında uyarmalısınız. Ayrıca gürültü ölçümü sırasında her elemanın çalıştığına emin olmalısınız. Bölgenin yanlış tayin edilmemesi de gerekir.